Kuljettajan käyttäytyminen
vaikuttaa korvaukseen

 

Liikennevakuutuksesta korvataan pääasiassa onnettomuudesta aiheutuneita vammoja ja haittoja. Lisäksi liikennevakuutus voi korvata sinulle esimerkiksi sairaanhoidon ja kuntoutuksen kustannukset sekä toimeentulon menetyksen.

Liikennevakuutuksesta maksetaan henkilövahinkokorvauksia, vaikka kukaan ei olisi syyllinen onnettomuuteen. Kuljettajan liikennekäyttäytyminen voi kuitenkin alentaa hänelle maksettavia korvauksia. Esimerkiksi rattijuopumus tai törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen voivat alentaa ja joissain tapauksissa jopa poistaa kuljettajan oikeuden korvauksiin. 

Lakisääteinen vakuutus Korvauksia
Liikennevakuutus Korvaus sairaanhoitokuluista
Korvaus työansion menetyksestä
Korvaus ansiotulojen myöhentymisestä
Korvaus kivusta ja särystä
Korvaus pysyvästä haitasta
Korvaus pysyvästä kosmeettisesta haitasta
Työkyvyttömyyseläke
Perhe-eläke
Kuntoutus
Liikennevakuutuksen hoitotuki

Toisin kuin monissa muissa vakuutuksissa, liikennevakuutuksessa henkilövahingoista maksettaville korvauksille ei ole enimmäismäärää. Kysy lisätietoa korvauksista vakuutusyhtiöltäsi tai Liikennevakuutuskeskuksesta.

MUISTA - Liikennevakuutus korvaa pääasiassa henkilövahinkoja