Korvauksen hakeminen työtapaturman sattuessa

Jos sinulle sattuu tapaturma työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa, voit saada korvauksia työtapaturmavakuutuksesta.

Tapaturma on äkillinen, ennalta arvaamaton ja aiheutuu sinusta riippumatta. Esimerkiksi, jos kaadut työpaikallasi liukkaalla lattialla ja loukkaat pääsi, kyse on todennäköisesti työtapaturmasta.

Vakuutuksesta korvataan myös ammattitautiepäilyjä ja ammattitauteja. Sinulla voi olla ammattitauti, jos sairautesi on todennäköisesti ja pääasiallisesti aiheutunut työssä olevasta fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Esimerkiksi työssä käsiteltävät kaasut tai nesteet voivat aiheuttaa korvattavan ammattitaudin. Iän tai ihmisen muun kehityksen myötä aiheutuvat sairaudet eivät ole tapaturmasta johtuvia vammoja.