Korvauksen hakeminen
potilasvahingon sattuessa  

Potilasvakuutuksesta korvataan sinulle Suomessa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Terveyden- ja sairaanhoitoa on esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa ja yksityisellä lääkäriasemalla annettu hoito. Hoidolla tarkoitetaan myös terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa laitosten ulkopuolella.

Potilasvahingot ovat pääasiassa hoitovirheitä. Suuri osa potilasvakuutuksen tapauksista on vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä. Vahinko voi olla esimerkiksi leikkauksen seurauksena aiheutunut komplikaatio, kuten hermovaurio tai viive taudin määrityksessä, jos ne olisivat olleet toisin toimien todennäköisesti vältettävissä.