Korvauksen hakeminen liikenneonnettomuuden sattuessa 

Jos joudut liikenneonnettomuuteen, voit hakea korvausta liikennevakuutuksesta. Liikennevakuutus korvaa sinulle moottoriajoneuvon liikkumisesta aiheutuvia henkilövahinkoja. Tämän lisäksi vakuutus korvaa vahingossa osallisena olleen syyttömän ajoneuvon korjauskulut.