Kela selvittää oikeutesi etuuksiin

 

Kun hakemuksesi saapuu Kelaan, Kelan ratkaisija tutkii etuuksien saamisen edellytykset ja asiantuntijalääkäri tekee tietojen perusteella arvion työkyvystäsi. Sen jälkeen ratkaisija ja tarvittaessa muut asiantuntijat valmistelevat yhdessä päätöksen. Lyhyissä päivärahajaksoissa ja selvissä sairaustapauksissa asiantuntijalääkärin kantaa ei yleensä tarvita päätöksen tekemiseen.

Kela myöntää sairauspäivärahaa sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä. Päätöstä tehdessään Kela arvioi, kuinka työkyvytön olet omaan työhösi tai sitä läheisesti muistuttavaan työhön.

Jos työkykysi on heikentynyt mutta kykenet vielä työntekoon, Kela ja eläkelaitokset voivat myöntää erillisestä hakemuksesta sinulle kuntoutusta.

Etuuksista säädetään sairausvakuutuslaissa. Kela maksaa päivärahaa yleensä 6 päivältä viikossa. Voit arvioida sairauspäivärahasi suuruuden Kelan verkkopalvelun laskurilla.

MUISTA - Voit arvioida päivärahasi suuruuden Kelan verkkopalvelussa