Ilmoita tapaturmasta työnantajallesi ja varmista, että se kirjataan oikein

 

Kerro viipymättä tapaturmasta tai ammattitaudin epäilystä työnantajalle. Korvausasian käsittely alkaa siitä, kun työnantajasi tekee tapaturma- tai ammattitauti-ilmoituksen vakuutuslaitokselle.

Sinun ei siis itse tarvitse hakea korvausta, vaan työnantajan ilmoitus ja lääkärissä käynti riittävät. Varmista kuitenkin, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt tapaturmailmoituksen ja että tapaturma on kirjattu siihen oikein. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian tapaturman sattumisen jälkeen.

Korvauksen käsittely voi joskus alkaa myös muulla tavalla. Vakuutuslaitoksella on velvollisuus ryhtyä selvittämään korvausasiaa saatuaan esimerkiksi lääkärintodistuksen. Selvitysvelvollisuus alkaa heti, kun on tullut tieto tapaturmasta, jonka johdosta on otaksuttavissa korvausvelvollisuus. 

MUISTA - Ilmoita tapaturmasta työnantajalle mahdollisimman pian