Heikentynyt työkyky – kuntoutukseen vai eläkkeelle?

 

Jos sairaus, vika tai vamma vaikeuttaa työskentelyäsi, ota ensimmäiseksi yhteyttä terveydenhuoltoon, jotta lääkäri tutkii työ- ja toimintakykysi ja saat sairauteesi hoitoa. Jos tulet kokonaan työkyvyttömäksi, hae toimeentulosi turvaksi Kelalta sairauspäivärahaa.

Sinulle tarkoitettujen etuuksien hakeminen riippuu sekä terveydentilastasi että työtilanteestasi. Jos terveydentilasi estää työnteon omassa työssäsi, mutta jonkin muun työn tekeminen voisi olla mahdollista, ammatillinen kuntoutus on aiheellista. Sitä haetaan työeläkelaitoksesta tai Kelasta. Työeläkelaitos järjestää ammatillista kuntoutusta työelämään vakiintuneille henkilöille

Lakisääteinen vakuutus Etuuksia
Työeläke ammatillisen kuntoutuksen etuudet
kuntoutustuki
osakuntoutustuki
työkyvyttömyyseläke
osatyökyvyttömyyseläke

Kansaneläke

ammatillisen kuntoutuksen etuudet
muut kuntoutusetuudet
kuntoutustuki
työkyvyttömyyseläke

Lisätietoa

Kuntoutuksen eri muotoja
Kuntoutuksen aikainen toimeentulo
Työkyvyttömyyseläke

Eläkelaitos ja Kela selvittävät mahdollisuutesi kuntoutukseen ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. Työkyvyttömyyseläke tulee ajankohtaiseksi vasta, kun sairaus, vika tai vamma on heikentänyt työkykyäsi pitkäaikaisesti, yleensä vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti.

Eläkettä haetaan työeläkelaitoksesta tai Kelasta. Eläke voidaan myöntää sinulle määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen kuin sinulle maksettava sairauspäiväraha tai kuntoutusetuus loppuu. Kuntoutustuki tarkoittaa määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Pysyvä työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos toimintakyky on pysyvästi alentunut eikä työkykyä voida kohentaa ammatillisella kuntoutuksella.

Kysy lisätietoa etuuksista työeläkelaitoksestasi, Kelasta tai Eläketurvakeskuksesta. Työeläkelaitokset vastaavat erityisesti ammatillisesta kuntoutuksesta.

MUISTA - Kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto