Hae korvausta vakuutusyhtiöstä vahinkoilmoituksella

 

Liikennevakuutuksesta haetaan korvausta tekemällä vahinkoilmoitus.

Vahinkoilmoituslomake (LVK)

Ilmoituksen voi tehdä useampi henkilö. Liikenneonnettomuuden sattuessa joko vahingon aiheuttajan, ajoneuvon omistajan tai vakuutetun henkilön on tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön.

Vakuutuksenottaja on velvollinen toimittamaan vakuutusyhtiölle kaikki korvausten käsittelemistä varten tarvittavat tiedot.

MUISTA - Sinulla voi olla velvollisuus toimittaa tietoja vakuutusyhtiölle