Hae korvausta vahinkoilmoituksella

 

Potilasvahingosta haetaan korvausta tekemällä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen.

Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää tai huomasit vahingon. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin. Korvausta on kuitenkin haettava viimeistään silloin, kun hoidosta on kulunut kymmenen vuotta.

Ilmoitusta varten tarvitset lomakkeen. Lomakkeen saat Potilasvakuutuskeskuksesta tai potilasasiamieheltä.

MUISTA -  Tee ilmoitus kolmen vuoden kuluessa