Etuuden hakeminen työkyvyn heikentyessä

Pitkittynyt sairaus voi heikentää työkykyäsi. Tällöin on hyvä selvittää, olisiko kuntoutuksesta sinulle apua.

Kuntoutus edistää toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.  Lääkinnällinen kuntoutus on osa sairaanhoitoa, ja sitä järjestävät terveyskeskukset ja sairaalat. Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia. Sitä voi saada, jos sairaus tai vamma aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä.

Voit hakea kuntoutusta, vaikka olisit yhä työelämässä. Pelkkä työkyvyttömyyden uhka voi olla riittävä syy hakea tukea. Oman hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto, jonka voit pyytää työterveyslääkäriltäsi. Ammatillisen kuntoutuksen tulokset ovat parhaat silloin, kun olet vielä työelämässä.