Etuuden hakeminen sairausajalta

Jos tulet sairauden vuoksi työkyvyttömäksi, voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa.  Sairauspäiväraha on korvaus ansionmenetyksestäsi. Päivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä + 9 arkipäivää.

Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, voit saada YEL-päivärahaa tai Mela-päivärahaa osalta sairauspäivärahan omavastuaikaa.