Hyppää sisältöön
  • Etuuksien ja korvauksien hakeminen

    Jos sairaus tai muu terveysongelma heikentää työkykyäsi, sinulla on mahdollisuus hakea toimeentulosi turvaksi rahallista etuutta.

Etuuksien ja korvauksien hakeminen

Jos sairaus tai muu terveysongelma heikentää työkykyäsi, sinulla on mahdollisuus hakea toimeentulosi turvaksi rahallista etuutta. Voit myös hakea sinulle sattuneen henkilövahingon, vamman tai ammattitaudin vuoksi korvausta. Etuuksia ja korvauksia haetaan

  • sairausvakuutuksesta
  • työeläkevakuutuksesta
  • kansaneläkevakuutuksesta
  • työtapaturmavakuutuksesta
  • liikennevakuutuksesta
  • potilasvakuutuksesta.

Nämä vakuutukset ovat lakisääteisiä ja koskevat meitä jokaista. Sosiaali- ja terveysministeriö ei myönnä etuuksia tai korvauksia eikä myöskään osallistu niitä koskeviin päätöksiin. Etuutta tai korvausta hakiessasi ota yhteyttä asiasta vastaavaan vakuutuslaitokseen.

Terveys – yksi työkyvyn peruspilareista

Etuuksien ja korvauksien myöntämisessä otetaan huomioon eri asioita. Etuutta myönnettäessä arvioidaan pääasiassa työkykyä. Korvausasioissa taas painotetaan yleensä henkilövahingon, vamman tai sairauden syytä ja vakavuutta.

Työkyky koostuu monesta eri osasta. Terveyden lisäksi työkykyyn vaikuttavat esimerkiksi koulutus, työhistoria, ikä, asuinpaikka ja muut vastaavat tekijät. Oikean arvion tekemiseksi etuutta tai korvausta varten tarvitaan sekä lääketieteen että vakuutusalan asiantuntemusta. Potilaan sairautta ja toimintakykyä arvioivat terveydenhuollon ammattilaiset. Työkykyä, ammattitautia ja vammaa arvioivat vakuutusalan asiantuntijat.

Lääkäri hoitaa terveyttä, vakuutuslaitos päättää korvauksesta

Terveydenhuollossa työskentelevä lääkäri ei tee päätöksiä sinun vakuutusasioistasi. Hoitavan lääkärin tehtävänä on huolehtia terveydestäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja laatia tarvittaessa tarvitsemasi lausunto terveydentilastasi.

Vakuutuslaitoksen tehtävänä on päättää oikeudestasi saada etuutta tai korvausta. Laitoksen päätös perustuu lainsäädäntöön. Oikeutesi selvittämiseksi vakuutuslaitos arvioi työkykyäsi ja mahdollista ammattitautiasi ja tapaturman aiheuttamaa haittaa hakemuksesi ja hoitavan lääkärin laatimien asiakirjojen pohjalta.

Asiantuntijalääkäri arvioi korvauksen edellytyksiä

Vakuutuslaitoksen päätöksen valmisteluun osallistuu tavallisesti useita asiantuntijoita. Valmistelijat voivat tarvittaessa pyytää vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäriltä (nk. vakuutuslääkäri) lääketieteellisiä seikkoja koskevan arvion.

Asiantuntijalääkäri arvioi hoitavan lääkärin antamien tietojen perusteella lääketieteellisiä perusteita myöntää hakemasi etuus tai korvaus. Oikeuttasi etuuteen arvioidaan suhteessa lainsäädäntöön ja muihin tapaustasi muistuttaviin tapauksiin. Päätöksen etuuden tai korvauksen myöntämisestä tekee vakuutuslaitos kaikkien hakemukseesi liittyvien tietojen perusteella.

Hoitavan lääkärin laatima lääkärinlausunto on korvausratkaisuissa keskeinen tietolähde. Siksi on tärkeää, että terveydentilasi ja siihen vaikuttavat tekijät sekä niiden vaikutus toiminta- ja työkykyysi on lääkärinlausunnossa kuvattu huolellisesti.
Kuva: Terveydenhuollossa laadittu lääkärinlausunto ja muut potilastiedot vaikuttavat vakuutuslaitoksen päätökseen.

Päätös perustuu lainsäädäntöön

Vakuutuslaitoksen päätöksen taustalla on aina laki. Laitos päättää etuudesta tai korvauksesta soveltamalla vakuutusta koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi laki säätelee, millä tavalla päätökset tulee perustella. Lainsäädännössä määritellään, millaisia etuuksia ja korvauksia vakuutuksesta maksetaan, kenelle niitä maksetaan ja millä edellytyksillä

Vakuutuslääkäri-järjestelmä

Tämä teemasivusto käsittelee etuuksien ja korvauksien hakemista sosiaalivakuutusta hoitavista laitoksista.

Sivustolla käsitellään mm. hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin eri tehtäviä, etuuksien ja korvauksien hakemisen käytäntöjä sekä vakuutuslaitosten päätöksentekoa.

Potilas - Tunnetko vakuutusturvasi? -esite (pdf)